Jan Selen

Jan Selen is een tekenbeest en een meester in het analyseren van datgene waarop wij met zijn allen grip proberen te krijgen. Juist dat brengt hij in beeld. Jan studeerde industrieel ontwerpen in Delft en is medeoprichter van Jam Visual Thinking in Amsterdam.