Project- en proces­management

ondersteund door Visueel denken

Samen voor elkaar krijgen wat er toe doet! Dat is wat consultancy voor Bureau Om betekent. Met Bureau Om haal je meer dan 25 jaar ervaring met milieu- en duurzaamheids­vraagstukken in huis. Met kennis en ervaring uit de wetenschap (TNO), overheid (ministeries, provincies en gemeenten en bedrijfs­leven (RHDHV, P2).

Om tot een juiste oplossing van jouw vraagstukken te komen voeren we gerichte gesprekken om uit te vinden wat de hoofd­oorzaak van het probleem is, wat het beoogde resultaat is en daarom wat het doelgedrag is.

Om oplossingen voorstelbaar te maken, maakt Bureau Om gebruik van visueel denken. Mensen kunnen beelden veel sneller verwerken dan tekst, en om beelden te kunnen vastleggen dwingt Bureau Om haar klanten om vraagstukken concreet te maken. Met behulp van beelden: posters of ‘praat-platen’ faciliteren wij interactie, structureren en concretiseren wij ideeën.

Enkele voorbeelden:

Wat levert het jou op?

  • Met daadkracht, ervaring en een breed netwerk ontwikkelt Bureau Om samen met haar klanten de antwoorden op prangende vragen
  • Met kennis van duurzaamheidsvraagstukken en milieu, en een groot netwerk begeleid Bureau Om organisaties bij het maken van strategische keuzes over beleid, programma’s en projecten.
  • Samen met haar klanten vertaalt Bureau Om strategische vragen naar concrete acties en resultaten en helpt bij de realisatie daarvan.