Ton Bastein

Ton Bastein is gepromoveerd als chemicus aan de TU Delft en werkt sinds 1993 bij TNO. Sinds 2009 richt Ton zich op grondstofvraagstukken en is hij betrokken bij talrijke circulaire en grondstofanalyseprojecten. Hij is auteur van vele publicaties en onder meer medeoprichter van het Platform Materiaalschaarste (2009). Ton wil de circulaire economie vooral niet zien als doel op zich, maar wil steeds verbinding zoeken met andere opgaven, zoals het energievraagstuk en de klimaatagenda.