Marleen Janssen Groesbeek

Marleen Janssen Groesbeek is sinds 1 december 2014 lector Sustainable Finance and Accounting aan de Avans Hoge­school en toezicht­houder bij verschillende onder­nemingen. Ze heeft meerdere boeken en artikelen over duurzaam­heid en financiën geschreven. Centraal staan duurzaam en ethisch beleggen en integrale verslag­geving. Marleen ontwikkelt en verzorgt samen met leden van de Zwerm trainingen op het snijvlak van impact­vol ondernemen en finance.

Marleen Janssen Groesbeek

Jam Visual Thinking

Jam Visual Thinking is een coöperatie van teken­beesten. Ze creëren gezamenlijk een beeld met jou en je bedrijf waarin stap voor stap inzicht ontstaat. Dit creatieve proces begeleiden ze als bevlogen luister- en teken­experts. Het voel­bare resultaat is meer onderling begrip en meer inzicht; de voor­waarden voor echte verande­ring.

Sustainable Talent

Bureau Om is een vaste partner van Sustainable Talent. Samen organiseren wij sinds 2016 de Sustainable MBA in One Day. In 2021 is daar de Sustainable MBA in One Day for Financials bij gekomen.

De Zwerm

Bureau Om is onderdeel van De Zwerm, een netwerk van onafhankelijke duurzaamheids­professionals die elk hun eigen specialisme hebben en elkaar versterken. De Zwerm levert integrale oplossingen voor klanten die willen transformeren door duurzaamheid steviger te verankeren in hun strategie en bedrijfsvoering.