Marleen Janssen Groesbeek

Marleen Janssen Groesbeek is sinds 1 december 2014 lector Sustainable Finance and Accounting aan de Avans Hoge­school en toezicht­houder bij verschillende onder­nemingen. Ze heeft meerdere boeken en artikelen over duurzaam­heid en financiën geschreven. Centraal staan duurzaam en ethisch beleggen en integrale verslag­geving. Marleen ontwikkelt en verzorgt samen met leden van de Zwerm trainingen op het snijvlak van impact­vol ondernemen en finance.