Employer Value Proposition

visual 4.2

De waarde van een organisatie op de arbeidsmarkt, de Employer Value Proposition (EVP), uitgelegd aan de hand van drie onderdelen: de interne identiteit van de organisatie, het externe imago en de behoefte van de doelgroep/potentiële werknemers.

Prijs: 29,00

De waarde van een organisatie op de arbeidsmarkt, de Employer Value Proposition (EVP), uitgelegd aan de hand van drie onderdelen: de interne identiteit van de organisatie, het externe imago en de behoefte van de doelgroep/potentiële werknemers.

 

©2021 Bureau Om
Alle rechten voorbehouden. De afbeeldingen mogen niet veranderd worden, verkocht worden, gedeeld worden of openbaar gemaakt worden en/of via internet of sociale media gedeeld worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.