Integrale strategie

visual 3.4

Lagenmodel: de stappen om vanuit een business model canvas via impact-bepaling en prioriteitstelling met een materialiteitsanalyse tot een integrale strategie te komen.

Prijs: 29,00

Lagenmodel: de stappen om vanuit een business model canvas via impact-bepaling en prioriteitstelling met een materialiteitsanalyse tot een integrale strategie te komen.

 

©2021 Bureau Om
Alle rechten voorbehouden. De afbeeldingen mogen niet veranderd worden, verkocht worden, gedeeld worden of openbaar gemaakt worden en/of via internet of sociale media gedeeld worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.