Plan-Do-Check-Act

visual 5.1

De Demming-cirkel (plan-do-check-act) gecombineerd met het meervoudige waardecreatiemodel.

Prijs: 29,00

De Demming-cirkel (plan-do-check-act) gecombineerd met het meervoudige waardecreatiemodel.

 

©2021 Bureau Om
Alle rechten voorbehouden. De afbeeldingen mogen niet veranderd worden, verkocht worden, gedeeld worden of openbaar gemaakt worden en/of via internet of sociale media gedeeld worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.