Annet van Steen

Paul begreep de inhoud van de kwestie die speelde snel. Het was voor hem, met relatief weinig achtergrond­informatie, snel duidelijk wat we met de praat­plaat duidelijk wilden maken en wilden bereiken. Bij de betrokken partijen is de praatplaat zeer goed ontvangen. Niet alleen qua verduidelijking van de inhoud c.q. oplossings­richting, maar zeker ook vanwege de originaliteit.

Annet van Steen, CFO Top Fresh B.V.